Friday, 6 January 2012

Proses Pembentukan Kata-kata Istilah

1)Pengimbuhan
2)Penambahan
3)Penggabungan
4)Analogi
5)Pemberian Makna Khusus
6)Penciptaan
7)Akronim
8)Pengembangan
9)Peleburan Fonem dan Suku Kata
10)Pembentukan Mengendur
11)Perluasan Pembentukan Kata
12)Penyingkatan
13)Peluasan Makna
14)Penyempitan Makna
15)Perubahan Makna
16)Pinjaman Terjemah
17)Peminjaman Kata


sekarang aku sedang berusaha menghafal dan memahami kesemua proses ini..agak susah juga lah sebab ini bukan bidang sebenar aku. walau macam mana pun aku kena berusaha untuk jadi pelajar yang produktif sama ada dalam bidang sastera mahupun bahasa...INSYA'ALLAH....

No comments:

Post a Comment